Performance Academy

COERVER® COACHING PERFORMANCE ACADEMY

Performance akadémie sú určené pre vekovú kategóriu U10 - U13 a kladú si za cieľ maximalizovat rozvoj každého hráče, a to tak, že se hráči dostávajú profesionálne vedenie. Hráči mají k dispozícii programy špecificky vekovo zamerané na rozvoj techniky a fyziologie, prvotriedne vybavenie a podporný program na ihrisku i mimo neho. Naším cieľom je rozvíjať sebevedomých a kreatívnych hráčov zároveň s výukou základních společenských predpokladov, ako je športové správanie a rešpekt, spoločne so správnym postojom k tréningu a hre.

 

TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Performance Academy ponúka hráčom jedinečný program, ktorý bol navrhnutý tak, aby maximalizoval rozvoj technického, fyzického, psychického a sociálního potenciálu každého hráča. Je zameraný na aktivity či na ihrisku, či mimo neho a nieje postavený na konkurenčnom boji. Základom programu je šeststupňová Coerver® Pyramída rozvoja hráča zamerená na precvičování Ball mastery (Ovladánie lopty), Receiving & Passing (Spracovanie a prihrávky), Moves 1 on 1 (Pohyby 1 na 1), Speed (Rýchlosť), Finishing (Zakončenie) a Group play (Skupinové hry) s dôrazom na rozvoj sily, rýchlosti a rozhodovania sa!

Termíny a začiatky tréningov

Program akadémie tvoria 4 bloky - jesenná, zimná a jarná akadémia + letný pobytový Performance kemp. Každá akadémia sa skladá z 10 (16) tréningových jednotiek. Tréning v akadémii trvá 90 min. Detailný harmonogram tréningov obdržia účastníci pred otvorením akadémie.

 

JESEŇ 2023Bratislava Mamateyova - útorok, 12. septembra od 17:15 hod.

Bratislava Kalinčiakova - štvrtok 14. septembra od 16:30 hod.

Bratislava Metodova - piatok, 15. septembra od 17:30 hod.

Bratislava Domino - utorok 12. septembra od 18:00 hod.

Bratislava Domino - streda 13. septembra od 18:00 hod.

Nitra - streda 13. septembra od 17:00 hod.

Rovinka - streda 13. septembra od 16:30 hod.

Trnava - útorok 12. septembra od 18:30 hod.

Trnava - streda 13. septembra od 18:30 hod.

Skalica - streda 13. septembra od 17:30 hod.

Stupava - pondělok 11. septembra od 17:30 hod.

 

 

 

OTEVRENIE AKADEMIE

Podmienkou pre otevrenie akademie je prihlásenie minimálne 8 účastníkov. Do akademie se môžu prihlásiť hráči i hráčky vo vekové kategórii U10 - U13. Maximálny počet účastníkov prijatých do akademie je limitovaný.

garant akadémie

Performance Academy

Mgr. Pavol Gregora, PhD.

Technický riaditeľ Coerver® Coaching Slovensko
Absolvent magisterského štúdia na FTVŠ UK - špecializácia trénerstvo futbal
Absolvent doktorandského štúdia na FTVŠ UK v Bratislave
Trénerská licencia: UEFA "A" licencia

 

Absolvované kurzy a prax:

Coerver® Coaching Youth Diploma 1 (Aachen, Bratislava)
Coerver® Coaching Youth Diploma 2 (London)
Coerver® Coaching Technical camp (Benfica Lisabon)
Coerver® Coaching KURZ 1, KURZ 2, Kurz 3
Coerver® Coaching Camp (Bratislava, Trnava, Belá, Skalná, Praha)
Coerver® Junior Academy (Bratislava, Rohožník, Trnava, Senec)

 

Trénerská kariéra:

FC Petržalka 1898, Dynamo Dresden, FC Spartak Trnava, Atletico de Madrid (polročná stáž), FK Senica, 1.FC Nürnberg

 

Termíny a miesta:

 

Skalica (PA)

September - november 2023, streda 17:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Rovinka (PA)

September - november 2023, streda 16:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Trnava - utorok (PA)

September - november 2023, utorok 18:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Trnava - streda (PA)

September - november 2023, streda 18:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Stupava (PA)

September - november 2023, pondělok 17:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Bratislava Kalinčiakova (PA)

September - november 2023, štvrtok 16:30 h.Ďalšie informácie Prihláška

Bratislava - Mamateyova (PA)

September - november 2023, utorok 17:15 h.Ďalšie informácie Prihláška

Bratislava - Domino UT (PA)

September - november 2023, utorok 18:00 h.Ďalšie informácie Prihláška

Bratislava - Domino ST (PA)

September - november 2023, streda 18:00 h.Ďalšie informácie Prihláška

Každý účastník získA:

  • 15 hodin tréningu za využitie svetovo známej metódy Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
  • individuálne hodnotenie hráča pre rodičov
  • certifikát Coerver® Coaching

CENA: 

145,- EUR ZA 10 TRÉNINgOVÝCH JEDNOTiEK

Cena za účasť v akadémii zahrňuje náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporiadané tréningy v rámci akadémie. Dopravu na tréningy v rámci akadémie si účastník zaisťuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu.

STORNO PODMIENKY:

V prípade dlhodobej choroby alebo zraneniu presahujúcu dobu minimálne 21 dní má účastník právo na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek.

KONTAKTY:

Daniel Kir

+421 902 109 779
daniel.kir@coerver.sk


 CZ  EN