Košice - utorok, September - november 2018, utorok 16:00 hod.

FA BENECOL Košice
Postupimská 37
Košice, 04022


Košice - utorok
Košice - utorok
Košice - utorok
Košice - utorokTréneri


Peter Herstek

Peter Herstek

senior tréner
Coerver TrénerNájdite si miesto konania akadémie na mape

PRIHLÁŠKA

 CZ  EN