Futbalové kempy Coerver Coaching

Prímestské futbalové kempy

PLAY LKE THE STARS

Prímestský futbalový kemp Coerver® Coaching „HRAJ AKO HVIEZDY" je určený chlapcom a dievčatám vo veku 6 - 12 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd svetového futbalu súčasnosti.

Bratislava, Trnava, SKalica a Ďalšie mestá

Viac informácií

Pobytové futbalové kempy

PLAY LIKE THE STARS

Pobytový futbalový kemp Coerver® Coaching „Hraj ako hviezdy" je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 7 - 15 rokov. Základným kameňom výučby je predstavenie a osvojovanie individuálnych futbalových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.

Hotel VION Zlaté Moravce

Viac informácií

 CZ  EN