Víkendové a prázdninové kempy

Víkendový kemp

Víkendový tréningový kemp Coerver Coaching "Hraj ako hviezdy" je vhodný pre chlapcov a dievčatá vo veku 6-15 rokov. Tréningový program je inšpirovaný individuálnymi zručnosťami hviezd svetového futbalu súčasnosti. Základným kameňom výučby je predstavenie a osvojovanie individuálnych futbalových zručností a získavanie pozitívnych skúseností v hre.

 

ČO VÁS BUDEME UČIŤ?

Skupinový útok - Malé skupinové cvičenia a hry, ktoré sa sústredia na nácvik rýchleho protiútoku

Zakončenie - Cvičenia a hry na zlepšenie techniky zakončenia v oblasti pokutového územia

Rýchlost - Cvičenia a hry na zlepšenie obratnosti, zrýchlenia a sily tak s loptou, ako aj bez nej

Cvičenia 1 na 1 - Cvičenia a hry, ktorými sa naučia klučky a vytvorenie si priestoru proti těsnej obrane

Prihrávky a spracovanie - Cvičenia a hry na zlepšenie prvého dotyku s loptou a dôraz na presné a kreatívne prihrávky

Ovládanie lopty - Každý hráč s loptou, opakovanie technických cvičení s loptou oboma nohami

 

TRÉNINGOVÝ PROGRAM

COERVER® PYRAMÍDA ROZVOJA HRÁČA©

OVLÁDÁNIE LOPTY: Základy. Dotyk, kontrola a sebaistota, ktoré ovplyvňujú každú ďalšiu časť pyramídy.

SPRACOVANIE & PRIHRÁVANIE: Tímové zručnosti. Bez nich je len máločo možné.
POHYBY 1 na 1: Individuálne zručnosti k držaniu lopty a vytvorenie miesta a času k prihrávke, nabehnutí alebo strele.
RÝCHLOSŤ: Mentálna a fyzická rýchlosť s loptou i bez lopty. Zrýchlenie, reakcia, rozhodovanie.
ZAKONČENIE: Zručnosť zakončiť v blízkosti pokutového územia, sústredenie sa. Časovanie, odvaha, koncentrácia.
SKUPINOVÁ HRA: Všetko je pohromade. Obrana malej skupiny. Rýchly protiútok. Kombinačná hra.

COERVER® PYRAMÍDA POHYBOV©

ZMENA SMERU: Používa sa ku krytiu lopty a otočeniu sa do požadovaného smeru.
ZASTAVENIE A VYRAZENIE: Vytvorenie priestoru zmenou tempa pohybu.
KLAMLIVÉ POHYBY (FINTY): Vytvorenie miesta po oboch stranách protihráča tak, aby sa dalo vystreliť, prihrať alebo bežať s loptou.

 

HARMONOGRAM KEMPU

DEŇ 1
09:00 - 09:30 Príchod účastníkov
09:45 - 10:00 Oficiálne zahájenie kempu
10:00 - 11:20 Tréning č.1
11:20 - 11:30 Prestávka, desiata
11:30 - 13:00 Tréning č.2
13:30 - 14:30 Obed
14:30 - 15:00 Prestávka
15:00 - 16:20 Turnaj
16:20 - 16:30 Prestávka, olovrant
16:30 - 18:00 Súťaže

DEŇ 2
07:00 Budíček
07:30 - 08:00 Raňajky
09:00 - 10:50 Tréning č.4
10:50 - 11:00 Prestávka, desiata
11:00 - 12:30 Tréning č.5
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 14:30 Prestávka
14:30 - 15:50 Turnaj
15:50 - 16:00 Prestávka, olovrant
16:00 - 17:30 Tréning č.6
17:30 - 18:00 Ukončenie kempu, odovzdanie diplomov

Každý účastník získA:

  • tréning za využitia svetovo známej metódy Coerver® Coaching
  • vedenie preškolenými a licencovanými trénermi Coerver® Coaching
  • zľavu 30% na DVD Coerver® Coaching "Play Like The Stars"
  • certifikát Coerver® Coaching
  • ubytovanie na 1 noc, celodennú stravu vrátane nápojov

Cena: 129,- EUR

STORNO PODMIENKY:

Pri zrušení pobytu zo strany účastníka sú platné nižšie uvedené storno podmienky:
- pri zrušení pobytu 30-59 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 40 Euro
- pre zrušenie pobytu 1-29 dní pred termínom nástupu do kempu, v deň nástupu alebo pri prerušení a predčasnom ukončení pobytu je stornovací poplatok v plnej výške 129 Euro.
Doporučujeme preto uzavrieť poistenie storno poplatkov.

KONTAKTY

PAVOL GREGORA

0910 901 210
pavol.gregora@coerver.sk

 CZ  EN