Výchova hráčskych individualít – technicky, takticky a mentálne vyspelých.Blog:

O programe Coerver Coaching.

V súčasnej dobe pôsobí Coerver Coaching vo viac ako 42 krajinách a vychováva hráčov ve vekovom rozmedzí od škôlky až po základnú školu. Zároveň je svetovo najväčšou organizáciou zaoberajúcou sa rozvojom mládežníckeho futbalu. V roku 2013 sa program Coerver Coaching etabloval aj v Českej republike a na Slovensku, kde sa jeho metodika postupne rozrastá a zasadzuje sa o výchovu mnohých budúcich profesionálnych hráčov. Čím je ale vlastne tento vysoko oceňovaný program naozaj?

 

Počiatky siahajú k holandskému trénerovi Wielovi Coerverovi, ktorý počas sezóny 1973 - 1974 hral a vyhral s Feyenoordom Rotterdam Pohár UEFA. On bol ten, ktorý prišiel ako prvý s myšlienkou Coerver Coachingu. Coerver najskôr pozoroval a analyzoval pohyby bývalých hviezdnych hráčov (Brazilčan Pelé, Holanďan Cruyff, Nemec Beckenbauer a Argentínčan Maradona) a potom prišiel s jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom tréningu, ako by mohol každý pohyby hviezd napodobniť. Kľučky ako "Cruyffova otočka" alebo "Elastico" boli vtedy na ihriskách používané najlepšími hráčmi, a tak za začiatkom programu Coerver Coaching stála v podstate túžba Wiela Coervera, zostaviť "návod" na to, ako sa také zručnosti naučiť.

Program Coerver bol pôvodne zameraný na tréning zručností 1 vs. 1. Je však potrebné mať na pamäti , že sa chápánie "individuálnych technických zručností" vo futbale rozšírilo a neznamená už len schopnosť dostať sa cez obrancu v situácii 1 vs. 1. Obsah pojmu sa rozvinul na "individuálne technické zručnosti prinášajúce efektivitu tímu". Talentovaný jedinec nemusí byť vôbec prospešný pre tím a priniesť

mu výsledky. Z tohto dôvodu má naša filozofia posunuté hranice významu na "individuálne technické zručnosti prinášajúce efektivitu tímu".

 

Vo chvíli, keď Wiel Coerver prišiel so svojou myšlienkou spôsobu trénovania, začal sa zo svetového futbalu stávať veľký "business", čo malo v mnohých popredných kluboch za následok používanie defenzivnej taktiky k víťazstvu za každú cenu. A práve kvôli panujúcej ére defenzívneho futbalu bol Coerver silne presvedčený, že treba vychovávať ofenzívne ladených hráčov. Často potom hovoril o „jedinečných hráčoch", o hráčskych „osobnostiach". Bez ohľadu na svetový trend defenzívneho futbalu usúdil, že je jeho poslaním, vychovávať hráčov predvádzajúcich na ihrisku svoju „osobitosť a jedinečnosť". Spoluzakladatelia Coerver Coachingu, Alfred Galustian a Charlie Cooke, pokračovali vo vývoji programu Wiela Coervera a vytvorili tzv. „Pyramídu rozvoja hráča", ktorá je v súčasnosti našou obsahovou náplňou programu.

 

Čo si máte pod pojmom „jedinečný hráč" a "hráčska osobnosť" konkrétne predstaviť? Máme na mysli hráča, ktorý vie prevziať kontrolu nad dianím na ihrisku, a to ako technicky a takticky, tak aj mentálne. Jednako k tomu, aby mohol na ihrisku dominovať takticky aj mentálne, je potrebné, aby disponoval technickými zručnosťami. To je dôvod, prečo sa náš prístup k tréningu zameriava na tréning individuálnych technických zručností.

 

Veľa ľudí má pravdepodobne dojem, že sa Coerver Coaching špecializuje len na cvičenia na ovládanie lopty (ball mastery). Najskôr je nutné povedať, že náš spôsob trénovania zameriava pozornosť na tréning technických zručností. No jednako sme pevne presvedčení, že tréningom technických zručností získavajú hráči kompetencie k realizácii rôznych herných taktických riešení. Tiež si myslíme, že hráči získavajú viac herného sebavedomia, keď si s loptou pri nohe rozumejú (keď im lopta tzv. „nezavadzia"). A práve preto sa teda „nešpecializujeme" na cvičenia na ovládanie lopty (ball mastery), ale sa koncentrujeme na výchovu hráčov tak aby získali vyššie uvedené kompetencie a sebevedomie, ktoré sú podložené tréningom technických zručností.

 

Je to vlastne úplne zásadný bod pre správne pochopenie programu Coerver Coaching. O "individuálnych technických zručnostiach" hovoríme v súčasnej dobe inak, ako tomu bolo v minulosti. Schopnosť uskutočňovať perfektným spôsobom rozličné pohyby a donekonečna žonglovať s loptou sú práve tie „individuálne technické zručnosti", ktoré máme na mysli. „Individuálne technické zručnosti" sa prejavujú vo chvíli, keď sú v čase a priestore prítomní spoluhráči a protihráči. V podstate ich môžeme definovať ako „individuálne technické zručnosti" s taktickým elementom vyplývajúcim z hry (zápasu). Viacmenej chápeme, prečo sa toľko ľudí mylne domnieva, že svoju pozornosť obraciame výhradne na cvičenia na ovládanie lopty (ball mastery).

 

Hráči určite trénovali a trénujú v rôznych prostrediach pod rozličnými trénermi. Buď ako buď, veríme, že cvičenia na ovládanie lopty hrali alebo hrajú v ich programe tak ako tak zásadnú úlohu. V tomto zmysle máme ako tréneri mládeže veľkú zodpovednosť, pretože trénujeme deti v najdôležitejšej (motoricky najpriaznivejšej) fáze ich športového vývoja.

 

Prístup Coerver Coachingu nestojí na výchove "ideálneho hráča", ale na výchove hráča so silnými "osobnostnými rysmi" so skúsenosťou s programom Coerver Coaching. Panuje všeobecné presvedčenie, že Coerver Coaching produkuje rovnaké typy hráčov. Čo samozrejme nie je pravda. Práca nás trénerov je, natrénovať s deťmi základy techniky tak, aby sa mohli stať futbalisti. Akýkoľvek tím, zvolená taktika alebo rozostavenie potrebuje pre svoje fungovanie "individuality". A je celkom normálne, mať v tíme rôzne "osobnosti". Našou úlohou je zlepšovať kvalitu práve týchto "individualít" a "osobností".

 

Sme presvedčení, že zodpovednosť za výchovu mladých hráčov hrá zásadnú úlohu v budúcom vývoji svetového futbalu. Aké typy hráčov chce teda Coerver Coaching vychovávať? Po všetkých tých rokoch môžeme povedať, že to, čo majú „dobrí hráči" spoločné, je mentalita vlastnej zodpovednosti. Inými slovami, myslím prístup „Ako sa ja sám môžem zlepšiť", nie zmýšľanie „Som lepší hráč ako ten vedľa". Hráči posadnutí porovnávaním sa s ostatnými majú totiž vo chvíľach nezdaru tendenciu nadávať na ihrisko alebo svoje nové kopačky. Veríme, že jedinci čeliaci svojim problémom a usilujúci sa o svoje zlepšenie, majú väčšiu šancu stať sa profesionálnym hráčom. V podstate máme na mysli, že "dobrí hráči" vždy začínajú u seba namiesto u druhých. Inak povedané, "dobrí hráči" sú schopní vziať zodpovednosť za svoje akcie. Napríklad, keď vás súper oberie o loptu, hneď ju chcete vybojovať späť. Keď nie je spoluhráč schopný zachytiť Vašu prihrávku, nenadávate na to, že je pomalý, ale beriete zodpovednosť na seba. Takí hráči sú schopní chápať svoje slabé stránky a je u nich prítomná iniciatíva zlepšovať sa individuálnym tréningom navyše. „Osobnosť", ktorú chceme po stránke technickej, taktickej a mentálnej, vychovávať, je presne taká. Predovšetkým veríme tomu, že len tí hráči, ktorí sa vedia zamerať sami na seba, môžu prípadne priniesť náhľad na svoj tím. A potom môžu rozvíjať svoje taktické a mentálne osobnostné rysy. Všetko začína, keď stratíte v hre loptu a chcete ju získať späť. Pokiaľ chápete dôležitosť tejto myšlienky, vybudujete si návyk získávať loptu späť napriek tomu, že ju trebárs práve stratil spoluhráč. A toto je presne ten taktický a mentálny osobnostný rys, o ktorom je tu reč, a ktorý sa očakáva od tímových hráčov. Preto sa najskôr snažíme u hráčov vybudovať nevyhnutné technické základy pre to, aby nestratili loptu a základy pre to, ako ju získať späť, keď sa im prvá možnosť nepodarí. A na toto zameriavame naše tréningové jednotky.

Tréning individuálnych technických zručností vedie k rozvoju futbalového hráča aj po všetkých jeho ďalších stránkach. Všetko sa odvíja od toho, ako chcete vychovávať svojich hráčov. Napríklad Barcelona zakladá svoj image na vskutku taktickom prístupe k tréningu. Oproti tomu my v Coerveri razíme technický prístup. Obaja máme rovnaký cieľ - vychovávať hráčov. Samozrejme my chceme začínať tréningom technických zručností, ktorý potom pôsobí na obe ďalšie zložky tréningu, taktickú a mentálnu.

 

Bez individuálnych technických zručností, nemôžete urobiť nič. To je pre nás motto futbalu. Pokiaľ disponujete práve zmienenými technickými zručnosťami, môžete si futbal viac užiť. Pokrok v technických zručnostiach vedie k rozvoju taktických a mentálnych kvalít, čo môže následne viesť k tomu, že sa v tíme stanete „osobnosťou". Táto elementárna myšlienka je naším základným prístupom ku koučovaniu a jej neustálou aplikáciou v praxi budeme naďalej zanietene vychovávať mladých hráčov.

 

Starší články

únor162019

Výchova hráčskych individualít – technicky, takticky a mentálne vyspelých.

O programe Coerver Coaching. V súčasnej dobe pôsobí Coerver Coaching vo viac ako 42 krajinách a vychováva hráčov ve vekovom rozmedzí od škôlky až po základnú školu. Zároveň je svetovo najväčšou organizáciou zaoberajúcou sa...

Celý článok

říjen252017

FC Spartak Trnava a Coerver Coaching spájajú sily

Po niekoľkoročnej spolupráci, vzdelávaní sa mládežníckych trénerov a následnom využívaní metódy Coerver Coaching v tréningovom procese, sa FC Spartak Trnava a Coerver Coaching dohodli podpisom zmluvy na oficiálnej...

Celý článok

říjen142017

CFT Academy vďaka Coerver® Coaching ako prvá na Slovensku v spoločnosti Benficy Lisabon.

„V prvom rade nás zaujala koncepcia CFT Academy, ktorou, sa rovnako ako my, snaží meniť pohľad na futbal a najmä pohľad na výchovu mladých hráčov. Sme presvedčení o tom, že navzájom sa vieme dopĺňať a byť ešte...

Celý článok

březen112017

Chlapci a dievčatá, kemp Coerver® Coaching volá!

Chlapci a dievčatá, máte radi futbal? Chcete ho vedieť hrať ako Messi, Xavi, Iniesta alebo Cristiano Ronaldo a ešte si pritom užiť veľa zábavy a nadviazať nové priateľstvá? Potom neváhajte a namiesto do detského tábora sa prihláste...

Celý článok

leden302013

Coerver® Coaching oficiálne na Slovensku!

Známy tréningový program Coerver Coaching mieri do Českej republiky. Kúzlo projektu, ktorý už od roku 1984 spoločne rozvíjajú Alf Galustian a  Charlie Cook, teraz môžete spoznať aj vy! Veď Coerver zanechal stopu v mládežníckych...

Celý článok
12
 CZ  EN