Coerver INTRO

Úvod do metódy Coerver© Coaching

Pre všetkých trénerov, ktorí majú záujem o  štúdium tréningovej metódy Coerver® Coaching sme pripravili systém, ktorý umožňuje začínajúcim i skúseným trénerom využívať prednosti tohto tréningového programu. Prvým krokom je jednodenné školenie "Úvod do metódy Coerver® Coaching". Na toto školenie následne nadväzujú ďalšie 3 kurzy, na ktorých detailne predstavíme účastníkom školenia filozofiu, prístup a jednotlivé skupiny cvičení a drily. Podmienkou pre účasť na týchto kurzoch bude absolvovanie predchádzajúcej úrovne. Pre trénerov, ktorí budú mať záujem špecializovať sa na vybrané časti Coerver® Pyramídy rozvoja hráča (Ball mastery, Receiving & Passing, 1 on 1) umožníme účasť na školeniach aj mimo kompletných kurzov.

 

Obsah školenia:

 • História a súčasnosť Coerver® Coaching
 • Prístup k tréningu podľa Coerver®
 • Coerver® Pyramída rozvoja hráča
 • Coerver® Coaching Most schopností
 • Coerver® cvičenia a drily v praxi

Program školenia:

Zahájenie

Prednáška: Tréningová metóda Coerver© Coaching
Prax na ihrisku: Ball mastery, Receiving & Passing, 1 on 1 Moves
Prednáška: Coerver© Pyramída rozvoja hráča a Most schopností
Prax na ihrisku: Speed, Finishing, Group Play
Otázky a odpovede, zhrnutie a odovzdanie diplomov

KTo vás bude školiŤ?

Coerver INTRO

 

ADAM CHORVATH

Inštruktor Coerver® Coaching Slovensko
Absolvent magisterského štúdia na FTVŠ UK - špecializácia trénerstvo futbal

 

 

ABSOLVOVANÉ KURZY A PRAX:

Coerver® Coaching Youth Diploma 1 (Bratislava)
Coerver® Coaching KURZ 1, KURZ 2, Kurz 3
Coerver® Coaching Camp (Trnava)
Coerver® Academy (Bratislava, Trnava)

 

 

Pokyny pre účastníkov školenia:

 • Vezmite si so sebou športové oblečenie a kopačky (lisovky alebo tarfy)
 • Od všetkých trénerov školenia očakávame, že sa zapoja do praktických ukážok na ihrisku
 • Nakrúcanie praktických ukážok na video kamery nie je povolené (toto nariadenie sa nevzťahuje na fotoaparáty, mobilné telefóny a tablety)
 • Kapacita školenia je omedzená

Každý účastník získA:

 • 6 hodin teoretických prednášok a praktických ukážok na ihrisku
 • certifikát o absolvovaní školenia
 • výučbové materiály

CENA: 60,- EUR

Viac informácií:

DANIEL KIR

 

+421 902 109 779
daniel.kir@coerver.sk

 CZ  EN